Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

1872 - 86

Ordrup Skole blev opført i løbet af vinteren 1871-72 på et areal, som kommunen havde købt af ejeren af Hyldegårdens jorder, der hvor den nuværende Hyldegårdsvej ligger. Den officielle indvielse fandt sted søndag den 28. april 1872.

1887
I de første 20 år svingede skolens elevtal fra 85 til 95, men i 1886 kom elevtallet helt op på 115, og derfor blev skolen udvidet, så den i 1887 havde 2 klasselokaler. Disse skolebygninger fungerede frem til 1899, hvor det var nødvendigt at udvide skolen yderligere.

1899
Den nye skole var en bygning i 3 etager, der rummede 4 normale klasselokaler. I disse bygninger foregik undervisningen helt frem til 1920.

1920
Her blev den nuværende skolebygning  bygget, fordi pladsen trods alt var blevet for trang. Denne bygning indeholdt 17 almindelige klasselokaler, samt forskellige faglokaler.

1920 - 1970
Elevtallet steg op gennem tyverne og var i 1926 steget til 434, men elevtallet blev ved at stige og nåede i halvtredserne op på ca. 900 elever.

1970 - 1990
Herefter faldt elevtallet gradvist, og i starten af halvfemserne overvejede man at nedlægge skolen på grund af et væsentligt lavere elevtal.

2004 - 2007
Som et led i Gentofte kommunes SKUB projekt var skolen i denne periode igennem en større om- og tilbygning med grundlag i skolens værdiprogram, der bl.a. har betydet at skole og fritid deler lokaler og at hele skolen er ombygget for at kunne tilgodese de krav nye undervisningsmetoder stiller.

2014 - 2016
Tilbygning til udskolingen med 8 klasseværelser og ombygning af faglokaler i natur og teknik samt etablering af ny forbindelse fra udskolingen til faglokalerne i hovedbygningen.