MENU
Aula_close Layer 1

Studerende

Lærerstuderende i praktik

Som lærerstuderende i praktik på Ordrup Skole vil du få mulighed for at varetage skolerelaterede opgaver, sådan at du igennem din praktik tilegner dig færdigheder inden for praktikkens kompetencemål. I praktikskemaet vil både dine undervisningsfag samt øvrige aktiviteter indgå (fx observation, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisning, vejledning, deltagelse i elevsamtaler, deltagelse i teamsamarbejde og mødeaktiviteter, forældresamarbejde – møder og skriftlig kommunikation samt deltagelse i skolens øvrige aktiviteter).

Du og din praktikgruppe tilknyttes en praktiklærer, som er en del af et team. Hvis I derudover har specielle fagønsker, kan skemaet dække over timer i flere teams.

Praktikken afsluttes med en ekstern prøve i faget. Det er en mundtlig prøve, hvor videosekvenser fra praktikken danner afsæt for den mundtlige samtale. Praktikmodulet (mødepligten) skal godkendes for, at du som studerende kan gå til prøve. Prøven afholdes på Ordrup Skole. 

Pædagogstuderende i praktik

Som pædagogstuderende i praktik vil du primært varetage GFO relaterede opgaver, men der vil også være mulighed for opgaver i skoletiden. Du vil gennem din praktik tilegne dig færdigheder inden for praktikkens kompetencemål. Der vil ligeledes være tid og mulighed for observationer, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af planlagte aktiviteter, vejledning, deltagelse i teammøder, deltagelse i teamsamarbejde og mødeaktiviteter.

Du tilknyttes en pædagogisk vejleder og bliver en del af et pædagogisk team i indskolingen.