Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning til børnehaveklasse

Alle børn, der fylder 6 år i kalenderåret, skal ifølge Folkeskoleloven starte i skole til august. Hvis dit barn ikke skal starte i skole, skal der søges om udsættelse. 

Der bliver i starten af november udsendt en folder til alle forældre i Gentofte Kommune, med børn der fylder 6 år i kommende kalenderår. Folderen sendes til forældremyndighedshaveren via digital post. Du kan også læse mere her:  
https://gentofte.dk/boern-og-unge/skole/skoleindskrivning/

Barnet indskrives digitalt fra primo december til medio januar.

Udsat skolegang

Et barns undervisning kan udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.   
Hvis du er i tvivl, om dit barn skal have udsat skolestart, bør du tage kontakt til barnets dagtilbud.  
Hvis I derefter skønner, at det er nødvendigt at udsætte skolestarten, skal du søge om dispensation sammen med skolelederen på den nærmeste folkeskole.