MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning ved skoleskift

Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet  af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole og er bosiddende i Gentofte Kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 24 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du er bosat i en anden kommune end Gentofte, skal antallet være færre end 23 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

Du kan søge optagelse på Ordrup Skole forudsat, at elevtallet giver mulighed for det. Du kan få oplyst skolens elevtal ved henvendelse til skolens kontor på tlf.: 3998 5959.

Indskrivning til børnehaveklasse

Alle børn, der fylder 6 år i kalenderåret, skal ifølge Folkeskoleloven starte i skole til august. Hvis dit barn ikke skal starte i skole, skal der søges om udsættelse. 

Der bliver i starten af december udsendt en folder til alle forældre i Gentofte Kommune, med børn der fylder 6 år i kommende kalenderår. Folderen sendes til forældremyndighedshaveren via digital post. Du kan også læse mere her:
 www.gentofte.dk/skolestart

Barnet indskrives digitalt fra primo december til medio januar.

Udsat skolegang

Et barns undevisning kan udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Hvis du skønner, at det er nødvendigt at udsætte skolestarten, skal du søge om dispensation sammen med skolelederen på den nærmeste folkeskole. 

Hvis du er i tvivl, om dit barn skal have udsat skolestart, bør du tage kontakt til barnets dagtilbud.